Kaftrio - jedan mali krug nama velikih ljudi

Kada “JEDAN MALI KRUG NAMA DOVOLJNO VELIK...” postane simbol borbe za UDAH ŽIVOTA!

 

#kaftrioudahzivota

#kaftrioudahživota


Ispis   E-mail